HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ SỐ 91/2015/QH13 - KINH NGHIỆM SOẠN THẢO, XỬ LÝ TRANG CHẤP, BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ giá chỉ 250,000

 • HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ SỐ 91/2015/QH13 - KINH NGHIỆM SOẠN THẢO, XỬ LÝ TRANG CHẤP, BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ
 • NXB: Lao động
 • Phát hành: 03/2017
 • Số trang: 424
 • Khổ sách: 20x28cm
 • Giá bìa: 365.000đồng
 • + LH: 0908 065 207 Mr Chiến.
 • Lời mở đầu!
 • Để thực hiện việc soạn thảo và ký kết hợp đồng một cách thông suốt, tránh rủi ro về mặt pháp lý, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách gồm các phần sau:
 • Phần I: Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng theo Bộ Luật Dân Sự, xử lý tranh chấp, phòng tránh rủi ro pháp lý ( Đặc điểm pháp lý hợp đồng theo Bộ Luật Dân Sự 2015 )
 • Phần II. Mẫu hợp đồng dân sự thường dùng ( Mẫu hợp đồng trao đổi, tặng cho, mua bán, vay tài sản; Mẫu hợp đồng mượn, thuê, gửi, giữ tài sản; Mẫu hợp đồng vận chuyển; Mẫu hợp đồng gia công; Mẫu hợp đồng ủy quyền; Mẫu hợp đồng dịch vụ; Mẫu hợp đồng hợp tác; Mẫu hợp đồng quyền sử dụng đất…)
 • Cuốn sách giới thiệu các mẫu hợp đồng đã được sử dụng trong thực tế sinh hoạt mọi nhà, trong hoạt động công ty, doanh nghiệp, nhằm giúp lãnh đạo, nhân viên soạn thảo hợp đồng thuận tiện trong việc đối chiếu và tham khảo để có thể chuẩn bị tốt việc soạn thảo hợp đồng tại cơ quan đơn vị mình một cách hiệu quả nhất và tránh rủi ro pháp lý.
 • Rất mong sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình từ quý bạn đọc!
 • Xin trân trọng giới thiệu.

250,000

Giá gốc: 365,000

Tình trạng: Còn hàng

Giới thiệu HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ SỐ 91/2015/QH13 - KINH NGHIỆM SOẠN THẢO, XỬ LÝ TRANG CHẤP, BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ SỐ 91/2015/QH13 - KINH NGHIỆM SOẠN THẢO, XỬ LÝ TRANG CHẤP, BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ
NXB: Lao động
Phát hành: 03/2017
Số trang: 424
Khổ sách: 20x28cm
Giá bìa: 365.000đồng
+ LH: 0908 065 207 Mr Chiến.
Lời mở đầu!
Để thực hiện việc soạn thảo và ký kết hợp đồng một cách thông suốt, tránh rủi ro về mặt pháp lý, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách gồm các phần sau:
Phần I: Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng theo Bộ Luật Dân Sự, xử lý tranh chấp, phòng tránh rủi ro pháp lý ( Đặc điểm pháp lý hợp đồng theo Bộ Luật Dân Sự 2015 )
Phần II. Mẫu hợp đồng dân sự thường dùng ( Mẫu hợp đồng trao đổi, tặng cho, mua bán, vay tài sản; Mẫu hợp đồng mượn, thuê, gửi, giữ tài sản; Mẫu hợp đồng vận chuyển; Mẫu hợp đồng gia công; Mẫu hợp đồng ủy quyền; Mẫu hợp đồng dịch vụ; Mẫu hợp đồng hợp tác; Mẫu hợp đồng quyền sử dụng đất…)
Cuốn sách giới thiệu các mẫu hợp đồng đã được sử dụng trong thực tế sinh hoạt mọi nhà, trong hoạt động công ty, doanh nghiệp, nhằm giúp lãnh đạo, nhân viên soạn thảo hợp đồng thuận tiện trong việc đối chiếu và tham khảo để có thể chuẩn bị tốt việc soạn thảo hợp đồng tại cơ quan đơn vị mình một cách hiệu quả nhất và tránh rủi ro pháp lý.
Rất mong sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình từ quý bạn đọc!
Xin trân trọng giới thiệu.

1 sản phẩm